Ponad ¼ pracowników w UK twierdzi, że doświadczyła dyskryminacji w pracy

W połowie 2018 roku na łamach „Independent” ukazał się artykuł mówiący o tym, że ponad 25% pracowników w Wielkiej Brytanii doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy. Z raportu Centre for Economics and Business Research wynika, że kosztuje ona brytyjską gospodarkę 127 mld funtów strat rocznie.

  • Czyżby w miejscu, które dla wielu kojarzy się z rajem dla pracowników były problemy?
  • Co w ogóle może być uznane za dyskryminację w pracy?
  • Co robić, kiedy problem ten dotknie bezpośrednio nas lub osobę nam bliską?
  • Gdzie szukać pomocy?
  • W poniższym tekście odpowiadamy na te pytania, a także poruszamy wiele innych kwestii związanych z tematem.

Szokujące liczby dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy w UK

Jak już wspomnieliśmy na samym wstępie dyskryminacja w miejscu pracy kosztowała gospodarkę UK 127 mld funtów w 2018 roku. Warto dodać, że:

123 mld funtów – tyle kosztowała dyskryminacja ze względu na płeć,
2,6 mld funtów – tyle kosztowała dyskryminacja mniejszości etnicznych,
2 mld funtów – tyle kosztowała dyskryminacja ze względu na orientację seksualną.

Dyskryminacja w pracy to poważny problem w UK?

Te statystyki pochodzą z badania przeprowadzonego na zlecenie Sky w związku z National Inclusion Week. Ich wynika – ¼ pracowników w UK twierdzi, że doświadczyła dyskryminacji w miejscu pracy – nie brzmi najlepiej.

Choć wydawać by się mogło, że kraj, w którym żyje tak wielu różnych ludzi jest wolny od przeróżnych uprzedzeń, nic bardziej mylnego. Te dotyczące płci, rasy i wieku wciąż są powszechne w brytyjskich firmach.

Trudne sprawy

Dyskryminacja w pracy może występować między współpracownikami, pracownikiem i pracodawcą lub między pracownikiem a osobą trzecią. W szczególności jest to niesprawiedliwe traktowanie pracownika lub kandydata w oparciu o klasę lub kategorię, do której należą, a nie indywidualne zasługi.

Dyskryminacja w miejscu pracy jest nielegalna, gdy ofiara jest członkiem kategorii chronionej. Trzeba mieć świadomość, że nękanie i dyskryminacja to nie to samo.

Według EEOC pięć najczęstszych roszczeń o dyskryminację w miejscu pracy w 2017 roku dotyczyło kwestii tj.: odwet, rasa, niepełnosprawność, płeć i wiek.

Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy ktoś traktowany jest mniej przychylnie niż inni pracownicy. Pośrednia dyskryminacja ma miejsce, gdy np. niektóre przepisy lub regulacje stawiają niektórych pracowników w niekorzystnej sytuacji.

Ustawa o równości

Citizen Advice podkreśla, że prawo, które mówi o tym, że nie możesz być dyskryminowany, nazywa się „Equality Act 2010” („Ustawa o równości”). Dyskryminacja sprzeczna z tym dokumentem jest bezprawna. Oznacza to, że możesz podjąć działanie w sądzie pracy.

Jeśli jesteś traktowany niesprawiedliwie w pracy i to z powodu tego, kim jesteś, może to być bezprawna dyskryminacja. Każda osoba, która doświadczyła takiej sytuacji musi mieć świadomość, że może i ma prawo coś z tym zrobić.

Jak zidentyfikować dyskryminację w miejscu pracy?

Citizen Advice podpowiada, że dyskryminacja w miejscu pracy może mieć różne podłoże. Ważne to przeanalizować swoją sytuacją i mieć pewność, że doszło do złamania prawa. Należy zidentyfikować:

kto traktuje cię niesprawiedliwie?
dlaczego jesteś niesprawiedliwie traktowany?
o jakim nieuczciwym traktowaniu mówimy? – tylko niektóre rodzaje zachowań są traktowane jako bezprawna dyskryminacja,
jak jesteś niesprawiedliwie traktowany? – istnieją różne rodzaje bezprawnej dyskryminacji.

Kto traktuje cię niesprawiedliwie?

Kolejna kwestia to osoby, które nie mogą dyskryminować cię w pracy. Większości osób kojarzy się to tylko z szeroko rozumianym szefostwem, ale do grono to jest o wiele szersze. Należą do nich:

pracodawcy,
inni pracownicy lub współpracownicy,
agencje zatrudnienia,
ktoś, dla kogo pracuje agencja zatrudnienia.

Dlaczego jesteś traktowany niesprawiedliwie?

Teraz sedno sprawy – dlaczego jesteś traktowany niesprawiedliwie? Masz do czynienia z bezprawną dyskryminacją, jeśli jesteś traktowany niesprawiedliwie z powodu:

wieku,
inwalidztwa,
zmiany płci,
małżeństwa, związku partnerskiego,
ciąży i macierzyństwa,
religii lub wiary,
płci,
orientacji seksualnej.

Ustawa o równości – „Equality Act 2010” nazywa kwestie jako „chronione”.

Prawo w UK chroni cię przed dyskryminacją w pracy, obejmuje w tym kwestie tj.:

zwolnienie,
warunki zatrudnienia,
wypłaty i dodatki do nich,
możliwości promocji i transferu,
szkolenia,
rekrutacja,
redukcją etatu.

Warto wiedzieć: Niektóre formy dyskryminacji są dozwolone tylko wtedy, gdy są potrzebne do działania organizacji. Mamy z tym do czynienia w przypadkach tj.:

szkoła rzymsko-katolicka ogranicza wnioski o przyjęcie uczniów tylko do katolików,
zatrudnianie wyłącznie kobiet w ośrodku zdrowia dla muzułmańskich kobiet.

Co możesz zrobić z dyskryminowaniem w miejscu pracy?

Jeżeli doświadczyłeś dyskryminacji w miejscu pracy, miej świadomość, że istnieją sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Co możesz zrobić?

Złożyć skargę bezpośrednio osobie, firmie lub organizacji, w której pracujesz,
skorzystać z pomocy innej osoby, która pomoże ci ją rozwiązać (tzw. mediacja lub alternatywne sposobem rozwiązywania sporów),
wystąpić z roszczeniem do sądu lub trybunału.

Zaleca się: Pracownicy, którzy doświadczyli dyskryminacji powinni najpierw porozmawiać z pracodawcą. Niezależnie u kogo zasięgnięcie porady, zawsze najpierw zaleca się nieformalnie rozwiązać problem. Zresztą jest to sytuacja najbardziej dogodna dla obu stron.

Tzw. spór w miejscu pracy

Problemy z pracodawcą zazwyczaj należą do jednej z dwóch kategorii:

zażalenia – zgłaszasz swoje obawy, problemy lub skargi do pracodawcy,
sprawy dyscyplinarne – twój pracodawca ma obawy dotyczące twojej pracy, zachowania lub nieobecności.

Jak postępować? Wyjaśnij swoją troskę kierownikowi, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problemy w sposób nieformalny. Twój pracodawca powinien najpierw omówić wszelkie kwestie dyscyplinarne z tobą drogą nieoficjalną. Kwestie te mogą prowadzić do formalnych działań dyscyplinarnych, w tym do zwolnienia.

Warto tutaj pamiętać o czymś takim, jak „prawo do towarzyszenia” – masz prawo uczestniczyć w zażaleniach lub spotkaniach dyscyplinarnych (i wszelkich odwołaniach) przez osobę:

współpracownika lub przedstawiciela związku zawodowego,
członka rodziny lub pracownika Biura Porad Obywatelskich, jeśli to dozwolone.

Co jeśli nie udało ci się „dogadać” z pracodawcą?

Jeśli rzeczy nie mogą być uporządkowane nieformalnie, porozmawiaj z Acas, Citizens Advice lub przedstawicielem związku zawodowego.

Możesz ubiegać się o odszkodowanie w sądzie pracy za dyskryminację. Masz także prawo wystąpić do trybunału pracy, jeśli uważasz, że ktoś potraktował cię bezprawnie, np. pracodawca, potencjalny pracodawca lub związek zawodowy.

Bezprawne traktowanie może obejmować:

niesprawiedliwe zwolnienie,
dyskryminację,
niesprawiedliwe potrącenia z twojego wynagrodzenia.

Jak to wygląda w praktyce? Zazwyczaj musisz złożyć wniosek do sądu w ciągu 3 miesięcy od zakończenia zatrudnienia lub wystąpienia problemu. Trybunał jest niezależny od rządu i będzie wysłuchiwał ciebie oraz osoby, przeciwko której wysuwasz roszczenie zanim podejmie decyzję.

Sprawdź, czy istnieje inny sposób rozwiązania problemu, zanim złożysz wniosek do sądu, np. procedura składania zażaleń.

Ważne! Zanim złożysz wniosek musisz poinformować służbę doradczą, pojednawczą i arbitrażową (Acas), że zamierzasz złożyć wniosek do trybunału. Otrzymasz możliwość pojednania rozstrzygnięcia sporu bez udziału w sądzie.

Czas spędzony na wcześniejszym postępowaniu pojednawczym nie ma wpływu na łączny czas pozostały do ​​złożenia wniosku. Jeśli wczesne postępowanie pojednawcze nie zadziała, Acas prześle ci wcześniejszy certyfikat postępowania pojednawczego – skorzystaj z niego, gdy złożysz wniosek do trybunału. Po otrzymaniu certyfikatu będziesz mieć taką samą ilość czasu na złożenie roszczenia, jak przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego.

Sprawdź, czy możesz uzyskać pomoc prawną, która pomoże ci w kosztach prawnych, jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany

Jeśli kwalifikujesz się, możesz uzyskać poradę od Civil Legal Advice.

Sprawdzasz tutaj; HYPERLINK „https://checklegalaid.service.gov.uk/scope/diagnosis/”

Inne rodzaje niesprawiedliwego traktowania

Jesteś również chroniony przed niesprawiedliwym traktowaniem z powodu:

członkostwo w związku zawodowym lub brak członkostwa,
bycie pracownikiem na czas określony lub na część etatu.

Szukanie pomocy

Equality and Human Rights Commission (EHRC),
Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) – zapewnia bezpłatne i bezstronne informacje i porady dotyczące wszystkich aspektów stosunków pracy i prawa pracy,
Wiele informacji znajduje się na stronie Citizen Advice.